Dostupni kursevi

BHS-I Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost

BHS-I Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost

I razred srednje škole - online nastava
Kurs

ENG-I Engleski jezik

ENG-I Engleski jezik

I razred srednje škole - online nastava
Kurs

TIZ-I Tjelesni i zdravstveni odgoj

TIZ-I Tjelesni i zdravstveni odgoj

I razred srednje škole - online nastava
Kurs

MAT-I Matematika

MAT-I Matematika

I razred srednje škole - online nastava
Kurs

INF-I Informatika

INF-I Informatika

I razred srednje škole - online nastava
Kurs

OET-I Osnove elektrotehnike

OET-I Osnove elektrotehnike

I razred srednje škole - online nastava
Kurs

FIZ-I Fizika

FIZ-I Fizika

I razred srednje škole - online nastava
Kurs

TEH-I Tehničko crtanje

TEH-I Tehničko crtanje

I razred srednje škole - online nastava
Kurs

HIS-I Historija

HIS-I Historija

I razred srednje škole - online nastava
Kurs

HEM-I Hemija sa tehnologijom materijala

HEM-I Hemija sa tehnologijom materijala

I razred srednje škole - online nastava
Kurs

OEE-I Osnove elektroenergetike

OEE-I Osnove elektroenergetike

I razred srednje škole - online nastava
Kurs

VJE-I Vjeronauka

VJE-I Vjeronauka

I razred srednje škole - online nastava
Kurs

KUL-I Kultura religija

KUL-I Kultura religija

I razred srednje škole - online nastava
Kurs

BHS-II Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost

BHS-II Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost

II razred srednje škole - online nastava
Kurs

ENG-II Engleski jezik

ENG-II Engleski jezik

II razred srednje škole - online nastava
Kurs

TIZ-II Tjelesni i zdravstveni odgoj

TIZ-II Tjelesni i zdravstveni odgoj

II razred srednje škole - online nastava
Kurs

MAT-II Matematika

MAT-II Matematika

II razred srednje škole - online nastava
Kurs

INF-II Informatika

INF-II Informatika

II razred srednje škole - online nastava
Kurs

OET-II Osnove elektrotehnike

OET-II Osnove elektrotehnike

II razred srednje škole - online nastava
Kurs

FIZ-II Fizika

FIZ-II Fizika

II razred srednje škole - online nastava
Kurs

ELE-II Elektronika

ELE-II Elektronika

II razred srednje škole - online nastava
Kurs

ELM-II Električna mjerenja

ELM-II Električna mjerenja

II razred srednje škole - online nastava
Kurs

OKM-II Osnove komunikacija

OKM-II Osnove komunikacija

II razred srednje škole - online nastava
Kurs

LAB-II Laboratorijski rad

LAB-II Laboratorijski rad

II razred srednje škole - online nastava
Kurs

VJE-II Vjeronauka

VJE-II Vjeronauka

II razred srednje škole - online nastava
Kurs

KUL-II Kultura religija

KUL-II Kultura religija

II razred srednje škole - online nastava
Kurs

BHS-III Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost

BHS-III Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost

III razred srednje škole - online nastava
Kurs

ENG-III Engleski jezik

ENG-III Engleski jezik

III razred srednje škole - online nastava
Kurs

TIZ-III Tjelesni i zdravstveni odgoj

TIZ-III Tjelesni i zdravstveni odgoj

III razred srednje škole - online nastava
Kurs

MAT-III Matematika

MAT-III Matematika

III razred srednje škole - online nastava
Kurs

ELE-III Elektronika

ELE-III Elektronika

III razred srednje škole - online nastava
Kurs

IDE-III Impulsna i digitalna elektronika

IDE-III Impulsna i digitalna elektronika

III razred srednje škole - online nastava
Kurs

RAC-III Računarstvo

RAC-III Računarstvo

III razred srednje škole - RI - AE - TK - online nastava
Kurs

ELK-III Električna kola

ELK-III Električna kola

III razred srednje škole - RI - AE - TK - online nastava
Kurs

GRO-III Gradjansko obrazovanje

GRO-III Gradjansko obrazovanje

III razred srednje škole - online nastava
Kurs

VJE-III Vjeronauka

VJE-III Vjeronauka

III razred srednje škole - online nastava
Kurs

KUL-III Kultura religija

KUL-III Kultura religija

III razred srednje škole - online nastava
Kurs

PPJ-III Programiranje i programski jezici

PPJ-III Programiranje i programski jezici

III razred srednje škole - RI - online nastava
Kurs

OPS-III Operativni sistemi

OPS-III Operativni sistemi

III razred srednje škole - RI - online nastava
Kurs

LAB-III-RI Laboratorijski rad

LAB-III-RI Laboratorijski rad

III razred srednje škole - RI - online nastava
Kurs

OAU-III Osnovi automatike

OAU-III Osnovi automatike

III razred srednje škole - AE - online nastava
Kurs

EEL-III Energetska elektronika

EEL-III Energetska elektronika

III razred srednje škole - AE - online nastava
Kurs

LAB-III-AE Laboratorijski rad

LAB-III-AE Laboratorijski rad

III razred srednje škole - AE - online nastava
Kurs

TTK-III Tehnika telekomunikacija

TTK-III Tehnika telekomunikacija

III razred srednje škole - TK - online nastava
Kurs

KOS-III Komutacioni sistemi

KOS-III Komutacioni sistemi

III razred srednje škole - TK - online nastava
Kurs

LAB-III-TK Laboratorijski rad

LAB-III-TK Laboratorijski rad

III razred srednje škole - TK - online nastava
Kurs

RAT-III Radio tehnika

RAT-III Radio tehnika

III razred srednje škole - RTV - online nastava
Kurs

AUT-III Audio tehnika

AUT-III Audio tehnika

III razred srednje škole - RTV - online nastava
Kurs

TVT-III TV tehnika

TVT-III TV tehnika

III razred srednje škole - RTV - online nastava
Kurs

LAB-III-RTV Laboratorijski rad

LAB-III-RTV Laboratorijski rad

III razred srednje škole - RTV - online nastava
Kurs

BHS-IV Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost

BHS-IV Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost

IV razred srednje škole - online nastava
Kurs

ENG-IV Engleski jezik

ENG-IV Engleski jezik

IV razred srednje škole - online nastava
Kurs

TIZ-IV Tjelesni i zdravstveni odgoj

TIZ-IV Tjelesni i zdravstveni odgoj

IV razred srednje škole - online nastava
Kurs

MAT-IV Matematika

MAT-IV Matematika

III razred srednje škole - online nastava
Kurs

ELK-IV Električna kola

ELK-IV Električna kola

IV razred srednje škole - RI - AE - TK - online nastava
Kurs

ELM-IV Elektronska mjerenja

ELM-IV Elektronska mjerenja

IV razred srednje škole - RI - AE - TK - online nastava
Kurs

SOC-IV Sociologija

SOC-IV Sociologija

IV razred srednje škole - online nastava
Kurs

VJE-IV Vjeronauka

VJE-IV Vjeronauka

IV razred srednje škole - online nastava
Kurs

KUL-IV Kultura religija

KUL-IV Kultura religija

IV razred srednje škole - online nastava
Kurs

PPJ-IV Programiranje i programski jezici

PPJ-IV Programiranje i programski jezici

IV razred srednje škole - RI - online nastava
Kurs

RAM-IV Računarske mreže

RAM-IV Računarske mreže

IV razred srednje škole - RI - online nastava
Kurs

RBP-IV Relacione baze podataka

RBP-IV Relacione baze podataka

IV razred srednje škole - RI - online nastava
Kurs

DRM-IV Digitalne računske mašine

DRM-IV Digitalne računske mašine

IV razred srednje škole - RI - online nastava
Kurs

LAB-IV-RI Laboratorijski rad

LAB-IV-RI Laboratorijski rad

IV razred srednje škole - RI - online nastava
Kurs

MEL-IV Mikroelektronika

MEL-IV Mikroelektronika

IV razred srednje škole - AE - online nastava
Kurs

PSI-IV Programabilni sistemi

PSI-IV Programabilni sistemi

IV razred srednje škole - AE - online nastava
Kurs

AUT-IV Automatika

AUT-IV Automatika

IV razred srednje škole - AE - online nastava
Kurs

TSA-IV Tehnička sredstva automatike

TSA-IV Tehnička sredstva automatike

IV razred srednje škole - AE - online nastava
Kurs

LAB-IV-AE Laboratorijski rad

LAB-IV-AE Laboratorijski rad

IV razred srednje škole - AE - online nastava
Kurs

RAC-IV Računarstvo

RAC-IV Računarstvo

IV razred srednje škole - TK - online nastava
Kurs

PRM-IV Pristupne mreže

PRM-IV Pristupne mreže

IV razred srednje škole - TK - online nastava
Kurs

MOK-IV Mobilne komunikacije

MOK-IV Mobilne komunikacije

IV razred srednje škole - TK - online nastava
Kurs

DIT-IV Digitalne telekomunikacije

DIT-IV Digitalne telekomunikacije

IV razred srednje škole - TK - online nastava
Kurs

LAB-IV-TK Laboratorijski rad

LAB-IV-TK Laboratorijski rad

IV razred srednje škole - TK - online nastava
Kurs

TVT-IV TV tehnika

TVT-IV TV tehnika

IV razred srednje škole - RTV - online nastava
Kurs

VIU-IV Video uređaji

VIU-IV Video uređaji

IV razred srednje škole - RTV - online nastava
Kurs

IDE-IV Impulsna i digitalna elektronika

IDE-IV Impulsna i digitalna elektronika

IV razred srednje škole - RTV - online nastava
Kurs

LAB-IV-RTV Laboratorijski rad

LAB-IV-RTV Laboratorijski rad

IV razred srednje škole - RTV - online nastava
Kurs