Dostupni kursevi

BHS-I Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost

BHS-I Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost

I razred srednje škole - online nastava
Kurs

ENG-I Engleski jezik

ENG-I Engleski jezik

I razred srednje škole - online nastava
Kurs

TIZ-I Tjelesni i zdravstveni odgoj

TIZ-I Tjelesni i zdravstveni odgoj

I razred srednje škole - online nastava
Kurs

MAT-I Matematika

MAT-I Matematika

I razred srednje škole - online nastava
Kurs

INF-I Informatika

INF-I Informatika

I razred srednje škole - online nastava
Kurs

OET-I Osnove elektrotehnike

OET-I Osnove elektrotehnike

I razred srednje škole - online nastava
Kurs

FIZ-I Fizika

FIZ-I Fizika

I razred srednje škole - online nastava
Kurs

TEH-I Tehničko crtanje

TEH-I Tehničko crtanje

I razred srednje škole - online nastava
Kurs

HIS-I Historija

HIS-I Historija

I razred srednje škole - online nastava
Kurs

HEM-I Hemija sa tehnologijom materijala

HEM-I Hemija sa tehnologijom materijala

I razred srednje škole - online nastava
Kurs

OEE-I Osnove elektroenergetike

OEE-I Osnove elektroenergetike

I razred srednje škole - online nastava
Kurs

VJE-I Vjeronauka

VJE-I Vjeronauka

I razred srednje škole - online nastava
Kurs

KUL-I Kultura religija

KUL-I Kultura religija

I razred srednje škole - online nastava
Kurs

BHS-II Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost

BHS-II Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost

II razred srednje škole - online nastava
Kurs

ENG-II Engleski jezik

ENG-II Engleski jezik

II razred srednje škole - online nastava
Kurs

TIZ-II Tjelesni i zdravstveni odgoj

TIZ-II Tjelesni i zdravstveni odgoj

II razred srednje škole - online nastava
Kurs

MAT-II Matematika

MAT-II Matematika

II razred srednje škole - online nastava
Kurs

INF-II Informatika

INF-II Informatika

II razred srednje škole - online nastava
Kurs

OET-II Osnove elektrotehnike

OET-II Osnove elektrotehnike

II razred srednje škole - online nastava
Kurs

FIZ-II Fizika

FIZ-II Fizika

II razred srednje škole - online nastava
Kurs

ELE-II Elektronika

ELE-II Elektronika

II razred srednje škole - online nastava
Kurs

ELM-II Električna mjerenja

ELM-II Električna mjerenja

II razred srednje škole - online nastava
Kurs

OKM-II Osnove komunikacija

OKM-II Osnove komunikacija

II razred srednje škole - online nastava
Kurs

LAB-II Laboratorijski rad

LAB-II Laboratorijski rad

II razred srednje škole - online nastava
Kurs

VJE-II Vjeronauka

VJE-II Vjeronauka

II razred srednje škole - online nastava
Kurs

KUL-II Kultura religija

KUL-II Kultura religija

II razred srednje škole - online nastava
Kurs

BHS-III Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost

BHS-III Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost

III razred srednje škole - online nastava
Kurs

ENG-III Engleski jezik

ENG-III Engleski jezik

III razred srednje škole - online nastava
Kurs

TIZ-III Tjelesni i zdravstveni odgoj

TIZ-III Tjelesni i zdravstveni odgoj

III razred srednje škole - online nastava
Kurs

MAT-III Matematika

MAT-III Matematika

III razred srednje škole - online nastava
Kurs

ELE-III Elektronika

ELE-III Elektronika

III razred srednje škole - online nastava
Kurs

IDE-III Impulsna i digitalna elektronika

IDE-III Impulsna i digitalna elektronika

III razred srednje škole - online nastava
Kurs

RAC-III Računarstvo

RAC-III Računarstvo

III razred srednje škole - RI - AE - TK - online nastava
Kurs

ELK-III Električna kola

ELK-III Električna kola

III razred srednje škole - RI - AE - TK - online nastava
Kurs

GRO-III Gradjansko obrazovanje

GRO-III Gradjansko obrazovanje

III razred srednje škole - online nastava
Kurs

VJE-III Vjeronauka

VJE-III Vjeronauka

III razred srednje škole - online nastava
Kurs

KUL-III Kultura religija

KUL-III Kultura religija

III razred srednje škole - online nastava
Kurs

PPJ-III Programiranje i programski jezici

PPJ-III Programiranje i programski jezici

III razred srednje škole - RI - online nastava
Kurs

OPS-III Operativni sistemi

OPS-III Operativni sistemi

III razred srednje škole - RI - online nastava
Kurs

LAB-III-RI Laboratorijski rad

LAB-III-RI Laboratorijski rad

III razred srednje škole - RI - online nastava
Kurs

OAU-III Osnovi automatike

OAU-III Osnovi automatike

III razred srednje škole - AE - online nastava
Kurs

EEL-III Energetska elektronika

EEL-III Energetska elektronika

III razred srednje škole - AE - online nastava
Kurs

LAB-III-AE Laboratorijski rad

LAB-III-AE Laboratorijski rad

III razred srednje škole - AE - online nastava
Kurs

TTK-III Tehnika telekomunikacija

TTK-III Tehnika telekomunikacija

III razred srednje škole - TK - online nastava
Kurs